Připravované    

Nová soutěž pro děti na měsíc KVĚTEN

Téma:            Motýlí sen

Odevzdání      do 10. 5. 2024

Vyhodnocení  17. 5. 2024 od 15.00 hodin v komunitním centru, Slavíkova 28

 

Květnové pondělní výtvarné dílny v době od 15.00 – 16.45 hod. Zvířata v ZOO

13. 5. 2024 - Zebra a krokodýl

27. 5. 2024

 

Výtvarné dílny určeno pro žáky ZŠ

Akci organizuje MAS Brdy, z. ú. ve spolupráci s knihovnou výtvarné tvoření pro děti ZŠ KVĚTEN od 14.00 – 16.00 Květinové mámení

23. 5. 2024

„Komunitní aktivity na území MAS Brdy I.“ (reg. Č. cz. 03.02.01/00/22_0008/0000916)

 

Beseda s p. Semelkovou nad knihou autorky Magdalény Wagnerové Malý podvodní průvodce

Kdy:            17. 5. 2024 od 13.00 hod. pro ŠD i širokou veřejnost

Kde:            komunitní centrum - knihovna